2014-07-03

Kontakt

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Olsztynie

 

10-558 Olsztyn | ul. Żołnierska 13a
NIP: 739-381-48-54
tel. bezp.: +48 89 527-74-02 | fax: +48 89 527-45-10
adres e-mail: osir@osir.olsztyn.pl

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: JERZY LITWIŃSKI

 


ZARZĄD OSIR

 

Sekretariat:

tel.:  +48 89 527-74-02
faks: +48 89 527-45-10
e-mail: osir@osir.olsztyn.pl

Marketing:

e-mail: marketing@osir.olsztyn.pl

Zamówienia Publiczne

tel.: +48 89 5335132
e-mail: przetargi@osir.olsztyn.pl

Księgowość

tel.: +48 89 5339045

e-mail: ksiegowosc@osir.olsztyn.pl

Kadry

tel.: +48 89 5270310

e-mail: kadry@osir.olsztyn.pl

Kontakt techniczny:

e-mail: techniczny@osir.olsztyn.pl

Dział Sportu

tel.: +48 89 5270227

e-mail: sport@osir.olsztyn.pl

Zaopatrzenie

tel.: +48 89 5350349

e-mail: zaopatrzenie@osir.olsztyn.pl
 

Inspektor Ochrony Danych

tel.: +48 519 566 631

e-mail: iod@osir.olsztyn.pl
 


OBIEKTY SPORTOWE

 

Hala Widowiskowo - Sportowa URANIA
10-558 Olsztyn | Al. M. J. Piłsudskiego 44
tel.: +48 89 533-77-85
tel.: +48 89 533-51-84

tel. kom.: 519-566-332
e-mail: urania@osir.olsztyn.pl

 

Muzeum Sportu

Hala Widowiskowo - Sportowa URANIA
10-558 Olsztyn | Al. M. J. Piłsudskiego 44
tel./fax. (0-89) 533-17-47
e-mail: muzeumsportu@osir.olsztyn.pl

 

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Aquasfera"
10-449 Olsztyn | Al. M. J. Piłsudskiego 69b
Sekretariat - 89 533-59-68
kontakt: sekretariat@aquasfera.olsztyn.eu
strona www: www.aquasfera.olsztyn.eu

 

Zespół Krytych Obiektów Sportowych I
10-558 Olsztyn | ul. Głowackiego 27
tel.: +48 89 527-71-28
tel.: +48 89 534-07-81
kontakt: basen@osir.olsztyn.pl

 

Zespół Krytych Obiektów Sportowych II
10-558 Olsztyn | ul. Mariańska 1
kom. 519-566-149
kontakt: basen@osir.olsztyn.pl

 

Baza Sportów Wodnych "Słoneczna Polana"

10-083 Olsztyn, ul Sielska 38
tel.: +48 89 527 12 03

 

Stadion Piłkarski
10-558 Olsztyn | Al. M. J. Piłsudskiego 69a
tel.: +48 89 534-63-00
kontakt: stadion@osir.olsztyn.pl

 

Boiska

10-558 Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44 (przy HWS "Urania")

przy ul. Jeziołowicza

tel.: +48 89 533-77-85
tel. kom.: 519-566-332

e-mail: urania@osir.olsztyn.pl

 

Lodowiska
10-558 Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44 (przy HWS "Urania")

przy ul. Jeziołowicza

tel.: +48 89 533-77-85
tel. kom.: 519-566-332

e-mail: urania@osir.olsztyn.pl

 

Skate Park Tor Motocrossowy

Park im. Kusocińskiego w Olsztynie 10-083 Olsztyn | ul. Lubelskiej 49

tel.: +48 89 533-77-85
tel. kom.: 519-566-332

e-mail: urania@osir.olsztyn.pl

 

Plaża Miejska
10-558 Olsztyn | ul. Jeziorna 8
tel.: +48 89 527-22-82

 

Sezonowe Kąpielisko nad Jeziorem Skanda

10-558 Olsztyn | ul. Plażowa
czynne w okresie sezonu letniego

 

Przystań Wodna
10-558 Olsztyn | ul. Jodłowej 9 A
tel.: +48 89 527 22 82

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się